Afilats sector fusta

  • Serres circulars: esmolat i reposició o reconstrucció de dents de serres circulars de dentat altern, de trapezi pla i de dentat recte per múltiple.
  • Serres cinta per a serradores: soldat, tensionat, estilitat, esmolat i col·locació de les dents trencades.
  • Serres cintes per a fusteria: soldat, entrescat i esmolat.
  • Serres bimetall: soldat i esmolat.
  • Ganivetes: esmolat de ganivetes d'obradora, regruixadora i garlopa.
  • Freses: esmolat i servei de disposició de plaquetes de freses amb HSS i metall dur.
  • Fresolins: esmolat de fresolins de fresadora manual.
  • Broques: esmolat de broques de corona dentada.


Afilat d'eines de tall de fusta


L'afilat d'eines de tall de fusta és l'especialitat d'Afilats Girona. S'esmolen serres circulars, serres cinta per a serradores i per a fusteria, serres bimetall, ganivetes, freses, fresolins i broques. Per a major comoditat, es recullen i s'entreguen les eines al domicili.Recanvis


Afilats Girona per complementar els serveis que ofereix i, alhora donar una millor atenció, també ven recanvis de les ganivetes, freses, serres, discos i altres utillatges de tall.Formulari de contacte

Sector empresa